هاگی یک اسم خاص می‌باشد که از کلمه Hug به معنای بغل کردن گرفته شده است. این نوع گوشواره‌ها نه تنها حالت آویزان دارند بلکه با قیمت بالایی گوش شما را هم پوشش می‌دهند و یا به قول معروف بغل می‌کنند.ظرافت این گوشواره‌ ها بسیار زیاد می‌باشد و در حال حاضر از آن دسته از گوشواره‌ها می‌باشد که در شوهای تبلیغاتی و مد از آن‌ها بسیار استفاده می‌شود. این گوشواره ها عموما یک قسمت ظریف هم پشت گوش ایجاد می‌کنند و حتی کسانی که پشت سر شما هم قرار دارند گوشواره‌های شما را می‌بینند.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.