آذر در زبان عربی به معنی ققنوس نهمین ماه سال خورشیدی است و در گاه شماری رسمی ایران و افغانستان همواره ۳۰ روز دارد و از روز ۲۴۷م سال آغاز شده و در روز ۲۷۶م سال پایان می‌یابد. آذر سومین و آخرین ماه فصل پاییز است. برج فلکی آذرماه برج قوس(کمان) است. در گاه شماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه نهم گاه شماری اوستایی نو برگرفته شده است.

    در گاه شماری (زرتشتی) نهمین روز هر برج نیز آذر نام دارد و در آذرروز از آذرماه، جشن آذرگان برگزار می‌شود. ایزد این ماه ایزدآذر است.ایزدآذر، در اسطوره های ایرانی و زرتشتی، ایزد نگاهبان آتش و فروزه اهورامزدا است برای همین گاه جایگاه او را در شمار امشاسپندان نیز آورده‌اند و او را پسر اهورامزدا دانسته اند.

 

مشخصات کلی متولدین آذرماه

    ساده و بی آلایش، پرشانس ترین فرد، عاشق تعلیم و تربیت، سازش کار، با هوش و با نشاط، اهل دین و مذهب و معنویات، کنجکاو، خوش قلب، دوست داشتنی، علاقه مند به مسافرت، اجتماعی و خوش مشرب، اهل تجربه، سخاوتمند، با ذوق، چالاک، یک دفعه حرف شیرین می پراند، انعطاف پذیر، فراموشکار، اهل عدالت، مشتاق و پر انرژی، زود خسته می شود، مشتاق بیان حقایق، علاقه مند به معاشرت و دوست یابی، مرتب کار عوض می کند، عاشق تنوع، شاد و خندان، با شهامت، اهل فرار از مسئولیت، خوش ذات، صادق، کم دقت، خوش بین، منطقی، مهمان دوست، ولخرج، رک گو، اهل سؤال و جواب، دمدمی مزاج ، برای دوست هر کاری می کند، عاشق شهرت و افتخار، خون گرم، با معلومات، سریع الانتقال و باهوش، خوش گذران، چیز فهم، مشتاق بیان حقایق پاک ومعصوم، دعوایی و زودرنج.

 

طالح بینی متولدین آذر

 

مرد متولد آذر

    صادق و راستگو، دمدمی مزاج، در عشق کم اعتنا، خواهان آزادی و بی قیدی و طرفدار تنوع و مسافرت، خطرناکترین شوهر دنیا است. صاحب بزرکترین کلکسیون دوست آشنا در دنیاست،به هنگام انتخاب دوست به جای توجه به ظاهر دقت خود را متوجه باطن آنها می سازد.

 

زن متولد آذر

    اهل منطق و واقعیت، مهمان دوست، بی ریا و پول خرج کن، بی نظم و انضباط، راستگو اما بد زبان و درشت گو، زبان متولد این ماه نیشدار و پر کنایه است اما قلبش پاک و صمیمی و بی ریاست. بیشتر اهل شکار افتخارات و شهرت است تا اهل شکار و پول و مادیات.

 

برگرفته از ویکیپدیا و سایت های مختلف