نماد دریم کچر از بومیان آمریکا سرچشمه گرفته است و معمولا بالای تخت آویزان می شود. قبیله اوجیبوه و لاکوتا در ابتدا از این نماد استفاده می کردند و داستان های متفاوتی از منشا خلق نماد دریم کچر در تاریخ خویش دارند. قبیله اوجیبوه برای نماد دریم کچر، نام asabikeshiinh را به کار می بردند که به معنای عنکبوت (bawaajige nagwaagan) است. آن ها معتقد بودند که شکارچی رویا توسط زن عنکبوتی که محافظ عرفانی مادران عشیره به شمار می آمد، خلق شده است. زن عنکبوتی با رشد و گسترش قبیله در سراسر سرزمین خود، شکارچیان رویاهایش را می بافت و به این ترتیب همیشه از قبیله محافظت می کرد، حتی زمانی که افراد عشیره در نقاط دوردست بودند.

اوجیبوه معتقد بود که حلقه دریم کچر، نمادی از دایره زندگی، خورشید و ماه است و نشان دهنده شبکه ای است که رویاهای بد را می گیرد و آن ها را از مردم دور نگه می دارد. ملت لاکوتا بر این باور است که ایکتومی شیفتگر شیک، اولین شکارچی رویا را در قالب یک عنکبوت خلق کرده است و آن را به یکی از بزرگان قبیله داده و به او گفته است که همه ایده های خوب برای قبیله را در خود دارد و ایده های خوب قبیله را در مسیر درست هدایت می کند.

ملت لاکوتا معتقد است که نماد دریم کچر شبکه زندگی آن ها را تشکیل می دهد. آن ها معتقدند که نماد دریم کچر ایده های بد را می گیرد و نگه می دارد و ایده های خوب از سوراخ به سمت افرادی که در خواب می باشند، می رود. در این قبیله از بدو تولد به کودکان نماد دریم کچر داده می شود تا آن را در طول زندگی خود حمل نمایند، چراکه اعتقاد بر این است نماد دریم کچر همانند نماد اژدها در افسانه های ایرانی و چینی شادی، هماهنگی و شانس را برای آن ها به ارمغان می آورند. به طورکلی می توان گفت که نماد دریم کچر به عنوان طلسم های خوش شانسی در همه جای دنیا به کار می رود و به افرادی که با کابوس های مختلف دست وپنجه نرم می نمایند کمک می کند تا رؤیاهای مثبت وارد ضمیر ناخودآگاه آن ها در خواب شوند.

خرید زیورآلات طرح دریم کچر در زیورآنلاین

نماد دریم کچر

علیرغم تفاوت فاحش بین افسانه های منشاء رویاگیر، ایده اصلی پشت استفاده از نماد دریم کچر به عنوان یک طلسم خوش شانسی ثابت است و همه آن ها به این معنی هستند که نماد دریم کچر منفی ها را دفع می کند و نکات مثبت را برای رسیدن به آرامش ذهن حفظ می نماید. نماد دریم کچر همچنین نشان دهنده عشق بی قید و شرط است، زیرا معمولا توسط شخصی ساخته شده و هدیه داده می شود که عمیقا به دیگری اهمیت می دهد.

در طول تاریخ، نماد دریم کچر همیشه نماد کسی بوده است که به اندازه کافی برای دعا کردن و آرزوی محافظت از شما اهمیت می دهد. باوجود اینکه این نشانه در سال های اخیر بیشتر تجاری شده است و بسیاری از اهمیت آن اطلاعی ندارند، اما بومیان آمریکا سخت تلاش کرده اند تا معنای واقعی آن را در فرهنگ خود حفظ نمایند.