اغلب افراد در انتخاب لباسي که مناسب جثه آن ها بوده و هم چنين چگونگي ست کردن آن ها دچار سردرگمي مي باشند. در این مقاله از زیورآنلاین به اصول کلي انتخاب و هماهنگ کردن لباس ها با يک ديگر مي پردازيم.

        - همواره لباسي را بپوشيد که کاملا اندازه شما باشد.

        - پوشيدن لباس هاي بزرگ تنها اندام شما را اغراق آميزتر جلوه داده و آن ها را پنهان نمي کند.

        - بيش تر سعي کنيد تنها در زماني که کمر باريکي داريد از کمر بند استفاده کنيد.

        - پارچه هاي سنگین مانند پشمی، بافتني و چرمي شما را سنگين وزن تر جلوه مي دهند.

        - پارچه هاي سبک وزن مانند کتان، نخي شما را لاغر تر جلوه مي دهند.

        - رنگ هاي تيره شما را لاغر تر و کوچک تر مي کنند.

        - رنگ هاي روشن شما را بزرگ تر و حجيم تر مي کنند.

        - لباس هاي بالا تنه و پايين تنه يک رنگ شما را لاغر تر جلوه مي دهند.

        - لباس هاي بالا تنه و پايين تنه با رنگ هاي متفاوت شما را بلند قدتر مي کند.

        - لباس هاي يقه بلند گردن را کوتاه تر مي کند.

        - گردن بند کوتاه نيز گردن را کوتاه تر مي کند.

        - روسري که به سمت پايين آويزان شده باشد، قـد شما را بلندتر جلوه مي دهد.

        - خال کوبي پيرامون گردن و روي شانه ها سبب چهار شانه تر شدن شما مي گردد.

        - لباس با خطوط افقي شما را چاق تر و با خطوط عمودي شما را لاغر تر جلوه مي دهد.

 


    

 

براي لاغرتر و بلند قدتر به نظر رسيدن نکات زير را رعايت کنيد:

        - لباس هاي کاملا اندازه بپوشيد لباس هاي خيلي کوچک و خيلي بزرگ تنها شما را چاق تر نشان مي دهند.

        - لباس هاي يک دست يک رنگ بپوشيد. ترجيحا يک رنگ از سر تا نوک پا.

        - از پوشيده لباس هاي با طرح برجسته و پارچه هاي زمخت خودداري کنيد.

        - لباس هاي تيره رنگ با پارچه هاي نازک و نرم بپوشيد.

        - شلوار را در ناحيه کمر بالا بياوريد نه پايين تر.

        - کراوات با پهناي متوسط پوشيده و حتما طول آن تا کمر برسد.

        - از پوشيدن لباس هاي با نقش و نگار شلوغ خودداري ورزيد.

        - لباس با طرح راه راه عمودي بپوشيد.

        - از داشتن ملزومات بيش از حد خود داري کنيد.

        - کفش پاشنه بلند به پا کنيد.

 

براي کوتاه تر و چاق تر به نظر رسيدن نکات زير را رعايت کنيد:

        - لباس هاي با رنگ متفاوت بپوشيد.

        - رنگ هاي روشن و پر رنگ بپوشيد.

        - کراوات پهن تر بپوشيد.

        - لباس هاي چند لايه به تن کنيد.

        - کفش بدون پاشنه و ظريف بپوشيد.

        - شلوار تمام قد بپوشيد.

        - از پوشيدن لباس هاي سرتاسر يک رنگ بپرهيزيد.

        - لباس با طرح راه راه عمودي و کراوات باريک نپوشيد.

 

چگونه ست کنيم

        - رنگ جوراب بايد هم رنگ و يا تيره تر از شلوار باشد.

        - رنگ کم ربند با رنگ کفش بايد يک سان باشد.

        - کت و شلوار خاکستري و سرمه اي با کفش مشکي و کت و شلوار قهوه اي و زيتوني با کفش قهوه اي ست است.

 

نکات ست کردن لباس براي زنان…

 

زنان قد بلند

        - از کمر بند پهن استفاده کنيد.

        - از دامن خيلي کوتاه و خيلي بلند پرهيز کنيد.

        - بهتر است پيراهن خود را داخل شلوار و دامن تو بگزاريد تا خط عمودي کمرتان نمايان تر گردد.

        - لباس نقش دار و طرح خطوط افقي بپوشيد.

        - دامن بلند و يا دمپا گشاد بپوشيد.

        - لباس هاي سر تا پا يک رنگ نپوشيد.

        - از گردنبند و گوش واره کوچک استفاده نکنيد.

        - کيف دستي کوچک حمل نکنيد.

        - شلوار راسته بپوشيد.

        - تاپ نپوشيد.

        - کفش پاشنه بلند نپوشيد و از کفش اندکي لژدار استفاده کنيد.

 

زنان قد کوتاه و ريز نقش

        - لباس با طرح راه راه افقي نپوشيد.

        - از لباس هاي رنگارنگ، ملزومات بزرگ و شلوار دمپا گشاد و يا پاچه هاي تا شده استفاده کنيد.

        - دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشيد.*لباس هاي يک رنگ و شلوار راسته و لباس تنگ و ملزومات کوچک استفاده کنيد.

        - خطوط عمودي و لباس هاي يقه هفت بدن را کشيده تر مي کنند.

        - کفش کمي نوک تيز بپوشيد.

        - کفش پاشنه بلند بپوشيد.

        - از کمربند باريک استفاده کنيد.

 

زنان چاق

        - لباس هاي يک دست يک رنگ بپوشيد.

        - از کت و ژاکت بلند با دکمه هاي باز استفاده کنيد.

        - از روسري شالي استفاده کنيد.

        - گردنبند دراز شما را لاغرتر مي کند.

        - کفش پاشنه بلند بپوشيد.

        - لباس يقه هفت و قلبي شکل، گردن را کشيده تر مي کند.

        - ژاکت بلند بدون اپل بپوشيد.

        - لباس هاي تيره رنگ بپوشيد.

 

نکات ست کردن لباس براي مردان…

 

مردان قد بلند

        - لباس هاي يک دست يک رنگ نپوشيد.

        - لباس ها و شلوارهاي زيپ دار نپوشيد.

        - کت و شلوار با خطوط راه راه با خطوط عمودي و کراوات باريک و ژاکت که طولش تا روي کمر است نپوشيد.

 

مردان قد کوتاه

        - کفش بوت و ساق بلند نپوشيد آن ها شما را قد بلندتر نمي کنند.

        - شلوار پاچه کوتاه و يا پاچه تا شده نپوشيد.

        - لباس آستين دار به تن کنيد.

        - از نقش و نگار عمودي راه راه عمودي و شلوار راسته و کراوات باريک استفاده کنيد.

 

مردان لاغر

        - کراوات باريک و پيراهن و يا تيشرت يقه هفت نپوشيد.

        - لباس هاي براق و با خطوط عمودي و چسبان نپوشيد.

        - کت و شلوار اپل دار بپوشيد.

        - شلوار بگي بپوشيد.

        - پلوور حجيم و يقه اسکي بپوشيد.

 

مردان چاق

        - ژاکت اپل دار نپوشيد.

        - کراوات زرق و برق دار نزنيد.

        - دکمه پيراهن را تا انتها و بالا نبنديد.

        - ساعت باريک به دست نکنيد.

        - پلوور حجيم و يقه اسکي نپوشيد.

        - بلوز و پيراهن يقه هفت نپوشيد.

        - شلوار تنگ نپوشيد.

        - لباس با خطوط عمودي و کراوات يک رنگ استفاده کنيد.

        - از لباس هاي تيره رنگ استفاده کنيد. 

 

مردان شکم بزرگ

        - جليقه و يا هر چيزي که روي شکم بيافتد و به آن فشار بياورد را نپوشيد.

        - شلوار را روي شکم خود نياوريد.

        - لباس هاي براق و يا روشن نپوشيد.

        - لباس هاي گشاد و تيره رنگ بپوشيد.

        - کراوات پهن بزنيد که تا خط کمر بلند باشد.

        - ژاکت و شلوار يک رنگ بپوشيد.

 

منبع : iransalamat.com