انگشتر در خواب نماد وصلت، یک پارچگی، کمال، ابدیت و تعهد است. این خواب می تواند نشان دهنده تعهد در برابر یک رابطه باشد. همچنین می تواند نمادی از دیگر تعهدات از جمله تعهد در برابر هدف یا آرزویی مشخص باشد. احتمالا دیدن انگشتر در خواب نشان دهنده تعهد و وفاداری شما به اهداف، باورها و آرزوهای تان است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تعبیر خواب انگشتر نکات بسیار خواندنی و جالبی را بدانید. خواب انگشتر می تواند نشان دهنده عهد و پیمان های شما نیز باشد. چنین خواب هایی اغلب نشان دهنده تمایل به داشتن رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با دیگری است. احتمالا شما علاقمند هستید که در رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با فرد دیگری قرار بگیرید.

 

تعبیر کلی خواب انگشتر

    اگر در خواب فقط انگشتری را ببینید که جزئیات آن هم مشخص نباشد می تواند به این معنا باشد که مشکلاتی در زندگی شما وجود دارد که قابل حل نبوده و ظاهرا پایانی ندارند. این خواب هم چنین می تواند نشان دهنده اهمیت عشق و محبت و عهد و پیمان وفادارانه ای باشد که به زودی از جانب کسی که شما را دوست دارد و اهمیت بسیار زیادی به شما می دهد، دریافت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب انگشتر طلا

     اگر در خواب انگشتری طلا ببینید، نشانه بسیار خوبی است و حاکی از عهد و پیمانی محکم و استوار خواهد بود. این خواب هم چنین نشان دهنده علاقه و اشتیاق شما به امنیت، پایداری و وفاداری است.

 

تعبیر خواب انگشتر نقره

     نمی توان دقیقا گفت که خواب انگشتر نقره تا چه میزان می تواند مثبت باشد. اما همان طور که گفتیم خواب انگشتر طلا از هر جنس دیگری بهتر است. خواب انگشتر نقره بیشتر به معنی تلاش برای کسب مال و ثروت است و احتمالا تولد فرزند در خانواده را نوید می دهد.

 

تعبیر خواب انگشتر بدل

     اگر در خواب انگشتری بدل ببینید نشانه فردی یا چیزی تقلبی و جعلی در زندگی شما است.

 

تعبیر خواب انگشتر حلقه ازدواج یا نامزدی

     دیدن حلقه ازدواج یا نامزدی نماد عهد و پیمانی است که کسی آن را با شما بسته است یا شما آن را با کسی بسته اید اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. هم چنین حلقه ازدواج می تواند نماد همسر شما و تعهد او به ازدواجتان باشد. اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواجتان را در دست ندارید نشان دهنده پایان رابطه شما با فردی است که انگشتر را از او دریافت کرده بودید. شاید این خواب نشان دهنده شک و تردیدهای شما نسبت به رابطه تان باشد.

 

انگشتری در انگشت می اندازید

     اگر در خواب ببینید که انگشتری را در دست می کنید نشان دهنده تعهد و التزام شما به عهد و پیمانی با دیگری است. هم چنین این خواب می تواند نشان دهنده شروع یک رابطه عاطفی باشد.

 

انگشتر فرد دیگری را در دست خود می اندازید

     اگر در خواب ببینید که انگشتر فرد دیگری را در دست خود می کنید نشان دهنده اعمالی فریب کارانه و غیراخلاقی در آینده نزدیک خواهد بود.

 

وقتی نمی توانید انگشتری به اندازه انگشت خودتان پیدا کنید

     دیدن اینکه قادر نیستید انگشتری متناسب با انگشت خود را در خواب پیدا کنید نشان دهنده وضعیت رابطه شما است. احتمالا شما فردی مجرد هستید که در حال حاضر رابطه عاشقانه ای ندارید و این انگشتر حاکی از آن است که این وضعیت برای مدتی به طول می انجامد.

 

تعبیر خواب انگشتر هدیه

    اگر در خواب خود ببینید که کسی به شما انگشتری هدیه می دهد باید بدانید که این خواب نشانه ای خوب است و احتمالا نشان دهنده برطرف کردن همه مشکلات و سوءتفاهم ها در رابطه فعلی شما است. این خواب نشان دهنده این است که رابطه شما وارد مرحله جدیدی از آرامش و سعادت احساسی شده است.

 

انگشتری را در دست دیگری می کنید

    اگر در خوابتان ببینید که انگشتری را در دست فرد دیگری می کنید باید بدانید که نشانه بسیار خوبی است و بر شخصیت شما دلالت می کند. این خواب حاکی از آن است که شما فردی بسیار وفادار و صادق هستید. شما قابل اطمینان هستید و به عهد و پیمان خود وفادار باقی می مانید و هرگز به کسی خیانت نکرده یا او را فریب نمی دهید.

 

انگشتری در دست فرد دیگری می بینید

     اگر در خوابتان خود را در حال تماشای انگشتری که فرد دیگری در دست دارد ببینید باید بدانید که این خواب نشان دهنده تشویش، نگرانی و ناامیدی شما درمورد فردی است که به تازگی با او دوست شده اید. احتمالا این رابطه احساس رضایت و خوشحالی شما را فراهم نکرده و شاید به آن فرد اعتماد یا اطمینان ندارید. احتمالا این خواب نشان دهنده آن است که چنین فردی حتی در آینده پشت سر شما غیبت خواهد کرد.

 

تعبیر خواب انگشتر که از انگشت شما بیرون می افتد

     اگر در خواب ببینید که انگشتری از انگشت شما سر خورده و بیرون می افتد بهتر است آگاه باشید و این خواب را هشداری در مورد مشکلات و مسائلی بدانید که به دلیل پایبند نبودن به تعهدات خود در آینده ای نزدیک با آن ها روبرو می شوید. این خواب پیغامی است که به شما می گوید به رفتار خود بیش تر از قبل توجه کنید و به تعهدات خود پایبند بمانید. در غیر این صورت خود را در وضعیتی خواهید یافت که دیگر هیچ کس به شما احترام نخواهد گذاشت.

 

کسی که او را نمی شناسید حلقه ازدواجی را در انگشت شما می اندازد

     اگر در خواب خود ببینید که فردی ناشناس حلقه ازدواج را در انگشت شما می اندازد نشانه آن است که در حل برخی از مسائل و مشکلاتی که اخیرا درگیر آن ها شده اید کمکی غیرمنتظره را از جانب فردی دریافت می کنید به طوری که حتی باورتان نمی شود در نهایت چطور اوضاع مرتب خواهد شد.

 

از انگشترتان در خواب تعریف و تمجید می کنید

     اگر در خواب ببینید که انگشتری که در دست دارید را مورد تعریف و تمجید خود قرار می دهید نشانه بسیار خوبی است و بر رضایت شما از فرزندان یا افراد جوان خانواده تان دلالت می کند. این خواب همچنین نشان دهنده آن است که شما فردی مهربان، سخاوتمند و آماده کمک رسانی به دیگران هستید و همیشه از موفقیت دیگران خوشحال می شوید.

 

تعبیر خواب انگشتر که گم می کنید

     اگر در خواب انگشترتان را گم کنید نشان دهنده ترس ها و احساس عدم امنیت شما درمورد رابطه ای است که در آن قرار دارید. این خواب همچنین نشانه از دست دادن علاقه شما نسبت به فردی است که انگشتر را به شما هدیه داده بوده است. چنین خوابی می تواند نشان دهنده برخی شرایط ناگهانی و غیر منتظره ای باشد که موجب از بین رفتن علاقه شما نسبت به کسی یا چیزی خواهد شد. به علاوه چنین خوابی حاکی از احساسات شما نسبت به عهد و پیمانی شکسته شده یا تعهدی غیرقانونی است.

 

انگشترتان را می شویید

     اگر در خواب دیدید که انگشترتان را می شویید نشان دهنده احساس نیاز شما به تجدید پیوند یا تعهدتان با دیگری است. شاید این خواب نشان دهنده بی میلی و مقاومت شما در تغییر و ایجاد رابطه ای جدید با شریک عاطفی تان باشد.

 

حلقه ازدواج تان را گم می کنید

    اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید باید بدانید که این خواب نشانه خوبی نیست و شاید هشداری را در مورد وقایع ناخوشایند و خطرناکی که به زودی در زندگی با آن ها روبرو می شوید، به همراه داشته باشد. احتمالا برخی از موقعیت هایی که در آینده نزدیک با آن ها روبرو می شوید استحکام و توانایی شما در رابطه تان با فرد دیگری را مورد آزمایش قرار می دهند.

 

تعبیر خواب انگشتر معیوب

     اگر در خواب انگشتری معیوب ببینید یا انگشتری معیوب را در خواب در دست داشته باشید احتمالا نشانه بدی بوده و حاکی از شکست عشقی در آینده ای نزدیک خواهد بود. انگشتر معیوب همچنین نشان دهنده تلاش بسیار زیاد در حفظ و پایبند بودن به تعهدات است.

    این خواب برخی اوقات نشان دهنده دروغ ها و خیانت هایی است که پایبند بودن به یک تعهد یا پیمان را برای شما سخت و طاقت فرسا می سازد. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ناتوانی شما در اعتماد کردن به فردی باشد که در برابر او متعهد شده اید آنهم به دلیل برخی خیانت ها یا دروغ هایی که اخیرا از سمت او تجربه کرده اید.

 

تعبیر خواب انگشتر شکسته

     اگر در خواب خود انگشتری شکسته را ببینید باید بدانید که نشانه خوبی نیست و احتمالا درگیری ها و اختلاف نظرهای شما و شریک عاطفی یا همسرتان را در رابطه یا ازدواج فعلی تان نشان می دهد.

 

منبع: mydreamsymbolism