خاکستری رنگی واقعا بی طرفانه است. انرژی آن پوچی، فقدان حرکت، عدم احساسات، گرما و ویژگی های شناسایی است. از این جهت خاکستری می تواند آرام بخش باشد. در رنگ درمانی با سنگ های خاکستری رنگ نیز می توانیم این انرژی را احساس نماییم. رنگ خاکستری هنگامی که در کنار سایر رنگ های پر جنب و جوش قرار می گیرد، خاکستری می تواند یک اثر خنک و آرام کننده ای داشته باشد. این یک اثر تثبیت کننده است و فعالیت رنگ های پر جنب و جوش را در کاهش می دهد.

در این مطلب از زیورآنلاین سعی کردیم به چند سوال زیر پاسخ دهیم:

    شخصیت شناسی و روانشناسی رنگ خاکستری چیست؟ در رنگ درمانی با سنگ های خاکستری رنگ چه خواص و انرژی هایی می توانیم دریافت کنیم؟ خواص طیف های مختلف سنگ های خاکستری و نقره ای رنگ چگونه است؟

 

خاکستری

    هنگامی که شما لباس و کالاهای خانگی را می خرید، رنگ هایی را انتخاب می کنید که توجه مردم را جلب می کنند. رنگ می تواند بخشی از زندگی باشد و معنای آن ممکن است بر اساس شیوه زندگی و هم چنین وضعیت متفاوت باشد. خاکستری رنگی سازگاری و دارای یک احساس بی طرفانه و منزوی است. شخصیت خاصی برای خود ندارد، به نظر می رسد اندکی تاریک و یا شاید مقدار خفیفی رنگ مخلوط آن باشد. انسان ها نیز این خصوصیت را زیاد نشان می دهند، زیرا معمولا آن ها با موقعیتی که در آن می باشند، سازگار هستند.

    خاکستری معمولا رنگی بی علاقه و بی توجه است. آن واقعا منفرد و ناوابسته، بی طرف، بی غرض و هم چنین بی اراده است. از منظر طرز فکر های رنگی، خاکستری رنگ راجع به حل و فصل است. نه سیاه است نه سفید، دگرگونی کاملی بین این دو رنگ وجود ندارد. همان طور که خاکستری به تاریکی می رسد، فوق العاده و هم چنین مرموز نیز می شود.

    از سوی دیگر، خاکستری شدید به فلز گران بهای نقره ای و سفید رنگ نیز می رسد که باعث می شود بیش تر آن برجسته و پویا شود.خموش و هم بی احساس بودن خاکستری باعث می شود که قوی و پایدار باشد، احساس خون سردی و خودداری ایجاد می کند و شما را از یک جهان آشوب گر و بی بندوبار تسکین می دهد. خاکستری قوت، توانمندسازی، احیاء یا انرژی نمی دهد. از نقطه نظر روانشناسی رنگ، خاکستری میانه رو، خسته کننده، کسل کننده و دلسرد کننده اما در عین حال نفیس و رسمی، اما غیر دلربا به نظر می رسد.

 

شخصیت شناسی رنگ خاکستری

    خاکستری رنگی است که با بلوغ و تعهد و هم چنین با موهای خاکستری که انسان با پیری بیش تر می شوند، مرتبط است. علاوه بر این، به همین دلیل ظاهر خنثی بودن، خیاط ها اغلب از آن به عنوان سایه اصلی و اساسی استفاده می کنند. براساس روانشناسی رنگ خاکستری ، این رنگ هم چنین می تواند یک نواخت، متعارف و هم چنین تحلیل و کم توان شدن وضعیت فیزیکی بدن انسان باشد.

    اگر شما رنگ خاکستری را دوست دارید، عقل، آینده گرایی، فروتنی، غمگینی و دلتنگی تان را نشان می دهد. این نشان می دهد که شما سخت کوش هستید، اما نه یک فرد کودن و ملال آور.از نظر روانشناسی رنگ خاکستری، کسانی که رنگ خاکستری را دوست دارند، کسانی هستند که سعی می کنند خود را از جهان اطراف خود محافظت کنند. این نشان می دهد که این افراد ترجیح می دهند که یک موجودیت امن و متعادلی داشته باشند و این افراد نمی خواهند به احساسات خود را آسیب برسانند.

    آن ها احساسات خود را برای جلوگیری از درد عاطفی کنترل می کنند.بومیان آمریکایی خاکستری را با دوستی پیوند می دهند. خاکستری نماد امنیت، بلوغ و قابل اطمینان بودن است. این رنگ اشاره به مسئولیت و کاربردهای محافظه کارانه دارد. کمی خاکستری در زندگی خود قرار دهید، هنگامی که می خواهید:

• برای تأکید بر رضایت شما برای برآوردن

• برای کاهش انرژی شدید یک رنگ دیگر

• برای داشتن احساس بی طرفانه و منزوی و غیر تهاجمی

 

رنگ درمانی با سنگ های خاکستری و نقره ای رنگ

    سنگ های خاکستری رنگ، سنگ های شفا دهنده هستند و می توانند جهت ثبات بیش تر در بهبود روابط دوستانه کمک کنند. آن ها مرتبط با چاکرای ریشه می باشند. البته باید توجه داشته باشید که خاکستری بسیار تاریک یا بیش از حد می تواند انرژی افسردگی را به وجود آورد. همان طور که می دانید رنگ نقره ای نیز یکی از طیف های رنگ خاکستری است.

     رنگ خاکستری با افزایش طیف نقره ای در آن می تواند یک رنگ بسیار فعال باشد. همانند سفید خالص، نقره ای رنگ ماه، زنانه، شب، درون نگری، چرخه طبیعی زندگی، خون سردی، آرامش و سکوت، سحر و جادو و ابهام است. رنگ نقره ای یک آینه، یک انعکاس و مسیری برای آگاهی درونی است. درواقع رنگ نقره ای یک خاکستری تامل آمیز است. آن یک نواخت، بشردوستانه و گوشه گیر است.کریستال های نقره ای الگوها و معانی درونی وقایع را پیدا می کنند. استفاده از فلزات و سنگ های نقره ای برای مراقبه آرام، پیدا کردن هدف واقعی خود در زندگی و انعکاس آرامش در مفهوم زندگی است.

 

منبع: سنگ شناس