مشخصات کلی متولدین اردیبهشت:

    اردیبهشت یعنی طفل شیرخوار طبیعت

    نماد: گاو

    عنصر وجود: خاک

    شعار: من دارم

    سنگ خوش یمن: یاقوت کبود

    سیاره: ونوس

    فلّز وجود: مس

    شخصیت: ثابت

    رنگ محبوب: آبی آسمانی

 

    تاثیر پذیر، با سیاست، فکردهنده استراتژیک، خیلی قانع، صبور و آرام، پرتحمل، عاشق مالکیت، حسود، متعصب، اهل اعتدال، با محبت، خیلی قوی و سالم، عاشق عطر و بوی طبیعی، از تجربیات گذشته الهام می گیرد، واقعاْ وفادار، مخالف افراط، ‎‎‎با سلیقه، خوشگل پسند، پول دوست، همیشه راضی، مصمم، پرکار، سخاوتمند، مؤقر و سنگین، فقط در مقابل حرف آرام رام می‌شود، اهل مادیات، دنبال زندگی شیرین، مادي گرا و سودجو، به هر کاری صورت واقعی می‌دهد، مخالف خشونت، با ثبات و پایدار، عاشق صلح و آرامش، صادق، مال جمع کن، اهل هنر، مخالف درگیری، اگر خشمگین شود طوفان به پا می‌کند، مستعد کشاورزی، هرکاری را به اتمام می‌رساند، رئیس فعال و لایق، با همه کنار می‌آید، خودسر، نجیب، عاشق خانه و خانواده، عاشق طبیعت، عاشق رفتار ملایم، کمک رسان، دارای قلبی بزرگ، با صفا، مسلط به نفس، دارای عزت نفس، عاشق گل و زیبایی، بی تفاوت نسبت به دشمنان، میانه رو، رفیق و دوست بسیار شیرین، شیک پوش، علاقه مند به موسیقی، قدرشناس، مخالف عجله، دارای تحمل زیاد، محتاط و مخالف اعتراض و انتقاد .

 

 

مرد متولد اردیبهشت

    دیر ناراحت می شود اما اگر ناراحت شود دنیا را به هم می ریزد. زن شوخ، سیاست مدار، فرمان بردار و خانه داری را به حد عبادت دوست دارد. آرام، اهل عمل، حساس، محتاط است ولی اصلا رویائی نیست. زود رنج و بد خشم است اما هرگز از خانه اش قهر نمی کند. دست و دلباز اما حسابگر است و علاقه مند است پسر داشته باشد.متولدین این ماه افرادی خوش خو و خوش رو بوده عموما مورد توجه دیگران هستند. اینان افرادی خانواده دوست بوده استعداد انجام کارهای عام المنفعه را دارند. اغلب این افراد اهل هنر بوده و در رشته‎هاي‌ هنری می‎توانند استعداد خوبی از خود نشان دهند.

    عموما در زندگی ثروت خوبی به دست می‎آورند. درضمن اغلب سفر حج در طالع دارند. اینان عموماً افرادی گشاده رو و فهیم هستند.اگر سستی نکنند، در زندگی به رفاه و موقعیت خوبی دست می‎یابند. اینان تنوع طلب و گاه بهانه گیر بوده اغلب از خویشان همسر اختیار می‎کنند و اگر چه بعضا متمایل به چند زن هستند، اما باید یک زن اختیار کنند.اینان دارای طبعی سرد و خشک بوده و عموما در سنین 7-17 و 22 سالگی با خطر مواجه می‎شوند که اگر سلامت بگذرند، تا هشتاد سال عمر خواهند کرد. روز جمعه برای اینان خوش یمن است. همچنین انگشتر فیروزه با اینان سازگار است. از لحاظ شغلی، خرید و فروش و تجارت و هر نوع معامله با آنان سازگار می‎باشد.

 

زن متولد اردیبهشت

    طبیعت را دوست دارد. مادری سخت گیر، همسری فداکار و کمک دهنده، عاشق موسیقی و ساز و آواز است. از بسیاری جهات نمک رندگی محسوب می شود. دغلباز و ناپاک و اهل فلسفه بافی نیست. در عشق بی پرواست. در شیک پوشی طرفدار سادگی است، مخالف شتاب زدگی است و یک رگ لجبازی دارد.متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند.

    این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بیاورند، از دست می دهند.طبق معمول دل و زبان این افراد یکی است. اینان اغلب خواب های خوبی می‎بینند که اگر بتوانند آن ها را در بیداری به یاد بیاورند، تأثیر مثبتی از آن ها خواهند گرفت. اینان نباید دروغ بگویند، زیرا آسيب خواهند دید .متولدین زن این ماه اغلب از ناحیه سر بیمار می‎شوند. باید مراقب این عضو از بدن باشند.

    اگر چه گاه دچار درد کمر می‎شوند که طبق معمول از باد و قولنج می‎باشد. این افراد با سه خطر در زندگی مواجه می‎شوند که اگر از آن بگذرد و نیز از سن شش سالگی عبور کنند، عمر طبیعی خواهند داشت.اینان طبق معمول در یکی از اعضاء بدن، خال یا نشانی دارند که نشان از بخت و اقبال آن ها است. این زنان اغلب طالب لباس‏هاي‌ سبز و آبی هستند. انگشتر یاقوت برای اینان بسیار مناسب است .

 

 

فال و طالع بینی اردیبهشت ماهی

    در این بخش طالع بینی اردیبهشت ماهی ها و همچنین خصوصیات زن و مرد متولد اردیبهشت را مرور می کنیم. اردیبهشتی ها بـه صبر و سخت کوشی مشهور هستند، آن ها زیاد احساسات خودرا بروز نمی‌دهند اما وقتی از روی خط قرمزشان عبور کنید شاهد موجی عظیم از واکنش هاي احساسی شان می شوید. در ادامه به طور کلی با متولدین این ماه بهاری زیبا آشنا می‌شویم. با ما در زیورآنلاین همراه باشید.

 

طالع بینی خورشیدی مرد متولد اردیبهشت

    هیچ موجودی در دنیا بـه اندازه مرد متولد اردیبهشت در مقابل ناز و نوازش نرمش از خود نشان نمی دهد. مرد متولد اردیبهشت دیر ناراحت می شود، ولی اگر ناراحت بشود دنیا رابه هم می‌ریزد. مرد متولد برج ثور آدمی اسـت آرام، اهل عمل، حساس و همانند صخره‌اي عظیم پابرجاست. او آدمی اسـت محتاط و مصمم، اصلا رویایی نیست و احکام قلبش بر مغزش حکومت نمی کند.مرد اردیبهشت می تواند یک عاشق بی‌قرار، صمیمی و حامی معشوق باشد.

    وسوسه دیگران و یا رویداد‌هاي ظاهری فریب هرگز نمی توانند او را از تعقیب هدفی کـه برای خود تعیین کرده اسـت، منصرف سازد. یک مرد اردیبهشتی گرچه فوق العاده صبور اسـت، اما نمی خواهد کـه حلقه‌اي بـه بینی‌اش انداخته شود، و بـه این طرف و آن طرف کشیده شود. او خواهان آزادی اسـت.مسلماً هیچ مردی مهربان‌تر، صمیمی‌تر و شکیبا‌تر از یک متولد برج اردیبهشت نیست بـه شرط آنکه مردانگی و احترامات او مورد تهدید قرار نگیرد.

    یک اردیبهشتی واقعی وقتی هدفی را انتخاب کرد، نسبت بـه تمام خطرات احتمالی کـه ممکن اسـت سر راهش قرار بگیرند، بی‌اعتنا می ماند. هر قدر دوستان و اطرافیانش موانع کاری را بیشتر برایش توضیح بدهند، او در انجام دادنش مصمم‌تر می گردد.از نظر مالی وضع مالی متولد این ماه طبق معمول عالی اسـت. کمتر مرد متولد اردیبهشت را می توان دید کـه برای روز‌هاي دیگر چیزی ننهاده باشد و اغلب ایشان کسانی هستند کـه از ثروت بهره کافی دارند.

    عده اي از آن‌ها هم فکر اقتصادی قوی دارند و در کار‌هاي تجارتی موفقیت بسیار به دست می‌آورد. او عاشق خرید کردن اسـت، ولی از فروشگاه‌هاي خلوت و شیک خوشش می آید نه از فروشگاه‌هاي چند طبقه.مرد متولد اردیبهشت در هر کجا باشد، بـه این اصل قدیمی کـه مرد، مرد و زن، زن است، اعتقاد قلبی دارد. از نظر پدر بودن مردی اسـت بی‌نظیر، او فکر می کند کـه هر مردی باید پسری داشته باشد تا نسلش حفظ بشود و اسم خانواده باقی بماند، اما عاشق دختر بچه‌هاي کوچک و ظرافت و مهربانی‌هاي مخصوص ایشان اسـت.

    او پدری اسـت کـه بدون تظاهر بـه بچه‌هایش عشق می‌ورزد.هرگز بـه جان یک مرد متولد اردیبهشت نق نزنید، اینکار درست مثل تکان دادن یک پارچه قرمز رنگ جلوی یک گاو نر اسـت. او کارش را خوب و مستمر انجام می دهد و هرگز لازم نمی بیند عجله‌اي بـه خرج بدهد. سرعت ‌سنج او روی قسمت « آهسته و پیوسته » ثابت مانده اسـت. تهییج و ترغیب او بـه درگیر شدن با کار‌هایي کـه لازمه‌اش شتابزدگی و شوک زیاد اسـت،

    یقیناً با شکست مواجه می گردد.او با آدم‌هاي جلف و سبک سر و بی‌انضباط میانه‌اي ندارد. عشق مرد متولد اردیبهشت صادقانه، ساده، عمیق و مخصوصا بی‌تظاهر اسـت. بـه هیچ صورتی متظاهر نیست و ظاهر و باطنش تا حد ناراحت کننده‌اي یکی اسـت. او زنی شوخ و شنگ، ظریف و زنانه، عاقل و سیاستمدار، فرمانبردار و خانه‌دار را به سر حد عبادت دوست دارد.

 

طالع بینی خورشیدی زن متولد اردیبهشت

    زن متولد اردیبهشت واقعا قلبی بزرگ و روحی بلند دارد و همین خصیصه اسـت کـه بـه وی امکان می دهد در هر حالتی از عهده مشکلات احساسی زندگی خود بر بیاید و بـه هدفش برسد. تعداد زیادی از زنان و دختران متولد این ماه از نظر شهامت و اخلاق از تعداد زیادی از مردان جدی و خشن با همت‌تر می‌باشند، اما در عین حال بـه قدرت جادویی زن بودن خود نیز خاطرجمعی و اعتماد دارد.

    طبق معمول دریک زن متولد اردیبهشت آن قدر عزت نفس و تسلط بـه نفس وجوددارد کـه بتواند بـه هر نوع خواسته و تمایلی لگام بزند.زن متولد برج ثور خوددار ودر اکثر قریب بـه اتفاق آرام و ساکت اسـت، ولی عصبانیتش بـه راستی شدید و هم‌آور اسـت. زن متولد اردیبهشت می تواند بـه طرزی چشم گیر نسبت بـه دشمنانش بی‌تفاوتی از خود نشان بدهد در حالی‌ کـه نسبت بـه دوستانش وفاداری رابه حد کمال میرساند.کمتر اتفاق می‌افتد کـه زن متولد این ماه آدم نا ‌آرامی باشد، او پیوسته کوشش دارد تا جریان زندگی‌اش عادی و طبیعی بـه سیر خود ادامه بدهد و از درگیر شدن یا کشمکش‌ها و زد و بند‌ها بیزار ست. از نظر غذا بـه طعم آن سخت اهمیت می دهد.

    علاقه او بـه غذا‌هاي خوش طعم موجب می شود کـه آشپز قابلی باشد. احتمالا هیچ کس بـه اندازه زن متولد این ماه نمی داند کـه یک معده خالی را چگونه باید پر کرد.مناظر زیبای طبیعی و موسیقی او را بخود جذب می کند و بیشتر زن‌هاي تولد یافته در دومین ماه سال یا شخصا سازی را می نوازد و یا این کـه لااقل علاقه خاصی بـه ساز و آواز و هنر نشان می دهند. علاقه زن متولد اردیبهشت بـه طبیعت بـه قدری زیاد اسـت کـه هیچ وقت نمی توان یکی از ایشان را یافت کـه روزی روزگاری بـه ییلاق و ده پناه نبرده باشد و یا صمیمانه عاشق اسب سواری و ماهیگیری نباشد.

    در شیک پوشی طرفدار سادگی اسـت. در لباس پوشیدن پارچه‌هاي نرم و لطیف را ترجیح می دهد و مدل لباس‌هایش را خیلی ساده، اما با سلیقه انتخاب می کند و بـه این دلیل از طرفداران لباس‌هاي اسپرت اسـت. او منبع نیرو و قدرت اسـت. اطرافیانش عاشق صداقت و راستی او می‌باشند. او با شتابزدگی مخالف اسـت. روش طبیعی او آهسته کاری اسـت و تقریبا هرگز اتفاق نمی‌افتد کـه از این شیوه تخطی کند.از نظر بچه داری و مادر بودن صبرش در تحمل ناملایمات و شیوه آهسته کاری‌اش موجب می شود کـه مادری مهربان، بردبار و تمام عیار باشد.

    قدرتش در تحمل درد و خونسردی‌اش در مواجه شدن با ناملایمات جنبه اعجاب انگيز دارد و در این مورد حتی از زنان متولد برج عقرب «آبان» نیز جلو‌تر اسـتزن متولد اردیبهشت هرگز نمی گذارد کـه احساساتش مانع ازآن بشود کـه واقعیات را نادیده بگیرد. او طبق معمول آدم متدین و معتقدی اسـت و بـه این دلیل در قلب زن متولد برج ثور همیشه مکانی برای پذیرا شدن درماندگان وجود دارد، مکانی کـه در آن عشق و محبت بـه حد وفور یافت می شود، مکانی کـه هر طوفان زده‌اي می تواند بـه آن پناه ببرد.

 

طالع‌ بینی چینی متولدین اردیبهشت

    برج فلکی ثور یکی از سخت‌ترین نشانه‌هاي بروج فلکی زودیاک اسـت. این افراد وفادار، سازمان‌یافته و مداوم هستند. زمانی کـه کاری برای انجام دادن باشد، هیچکس بـه اندازه متولد اردیبهشت خود را در اختیار کار نمی گذارد. متولد اردیبهشت آن چیزی را که شروع کرده بـه پایان خواهد رساند، حتی اگر این موضوع بـه معنی بیدار ماندن تا دیر وقت و تحمل استرس فراوان باشد.این شرایط موفقیتش را تضمین می کند. دلیل آن نیز بسیار ساده اسـت، او تا زمانی کـه کار را بـه پایان نرساند ازآن دست نخواهید کشید. تعداد زیادی از افراد برج ثور در پست‌هاي مدیریتی رده بالا قرار می گیرند، اغلب در سازمان‌هاي بزرگ و پایدار یا صنعتی مانند بانک‌هاي بزرگ مشغول می گردند. برج ثور یکی از نشانه‌هاي خلاقیت بالاست.تعداد زیادی از افراد برج فلکی ثور در هنر شکوفا می شوند، نظیر رقصنده‌ها، نقاشان «سالوادور دالی»، بازیگران «پنه‌لوپه کروز». بـه این دلیل کـه افراد برج ثور در حواس پنج‌گانه حکم‌فرمایی می کنند، حس قوی‌اي درباره رنگ‌ها دارند، چشایی بی‌نظیر و گوشی مشتاق بـه موسیقی. در کمترین حالت، در هر محیطی کـه وارد شوند، آنرا التیام خواهند داد.متولد اردیبهشت می داند کـه تصویر یک کمپانی نقش حیاتی در موفقیتش دارد و می داند کـه چطور یک محصول را بسته بندی کند یا برندسازی نماید تا آن رابه یک محصول رده بالا تبدیل کند. افراد برج فلکی ثور از تغییر متنفر هستند، بـه این دلیل بایست بسیار دقیق در مورد انتخاب شغل خود مطالعه نمایند و از این کـه با خصوصیاتشان یکسان اسـت، خاطرجمعی حاصل نمایند.مأخوذ بـه حیا بودن در رابطه با خود یکی از عادات آنهاست. متولد اردیبهشت تمایل دارد کـه با ادب و منظم باشد و احترام قابل توجه‌اي بـه افراد رده بالاتر نشان می دهد. اگر با مقام بالادست خود دچار مشکل شود، بـه او نخواهد گفت. در مقابل، اعتراض و صحبت در مورد او را به میان همکاران خود خواهد برد.

 

طالع بینی هندی مرد متولد اردیبهشت

    مرد متولد برج اردیبهشت می تواند خیلی پررو باشد. در اتوبوس یا مترو‌هاي شلوغ هیچ گاه نزدیک او نایستید، چون تمایل زیادی دارد کـه شـما را نیشگون بگیرد! او آدم شوخ طبعی اسـت و با پرتاب پوست موز و کیک، دلقک بازی در می‌آورد. هر چیزی کـه بـه غذا شبیه باشد او را خوشحال می کند.

    اعتقاد و وفاداری از خصلت‌هاي مرد متولد اردیبهشت اسـت و انتظار دارد کـه این ویژگی‌ها را در هر کس کـه می‌شناسد، از خدمتکار گرفته تا همسرش پیدا کند و بهمین دلیل خیلی زود گول زن‌هاي باهوش را می خورد. او کسی اسـت کـه با رضایت قلبی با منشی یا خدمتکارش ازدواج می کند. مرد متولد اردیبهشت، شریکی می خواهد کـه آشپزی و خانه‌داری را به خوبی بداند.از آنجا کـه به نظر دوستانش اهمیت می دهد اهل قمپز و خودنمایی نیست و وقتی دوستان را به خانه می‌آورد خانه باید پر از صمیمیت بوده و غذایی پر گوشت و شاهانه مهیا باشد. ب

    ـه عکس نشانه‌هاي دیگر، او شریکش را فقط بر اساس زیبایی اش انتخاب نمی کند. از آنجا کـه سیاره او ونوس اسـت، بـه دنبال کسی نیست کـه همیشه خود رادر آینه نگاه می کند از نظر او ژست شریک مهم تر از چهره اوست.قطع رابطه برای این مرد غم و غصه‌اي واقعی اسـت و اگر او آدمی منفی باشد. هر قدر ارتباط او با شریکش طولانی‌تر شود، حس مالکیتش هم بیشتر می شود و فراموش می کند کـه او هم انسان اسـت و حتی گاهی بـه شریک زندگی اش بـه چشم اثاثیه منزل و یا چیزی کـه بابت تهیه آن پول پرداخته، نگاه می کند.

    مرد متولد اردیبهشت خیلی دست و دل باز اسـت، حتی پیرهنش را هم به شما هدیه می کند.این افراد را حتما در میهمانی هایتان دعوت کنید، چون کسی اسـت کـه همیشه می خندد و گاهی آن قدر می خندد کـه ریسه می رود و اگر در خوردن غذا و نوشیدنی زیاده روی کرده باشد واقعاً روده‌بر می شود. مرد منفی متولد اردیبهشت بسیار حسود اسـت.

    اگر شـما به عنوان همسر او، برای کاری پیش بینی نشده بیرون بروید و یا پنج دقیقه دیر کنید. می خواهد بداند کجا بوده اید و یا چه می کردید.متولدین اردیبهشت در میان اعضای بدن خود، بـه گردن اهمیت بیشتری می دهند و اغلب گردن‌هاي کلفتی دارند. عده اي از این مردان تنومند و جذاب هستند، بعضی دیگر هم که مشخصه برج آن ها است استخوانی هستند. اما خود، یعنی شانه‌هاي پهن و کمری صاف را حتما دارند. آن‌ها عموما مو‌هاي مجعد و تیره، چشمانی قهوه‌اي رنگ و با احساس و رنگ پوستی روشن دارند.

    عجیب اسـت، اما بیشتر آن‌ها کاکل‌هایشان را روی پیشانی می‌ریزند. مرد اردیبهشت مردی اسـت سرشار از عشق و علاقه کـه برای عاشق شدن زمان زیادی می خواهد. اگر زن خوش شانسی هستید، مطمئن باشید هر سی سال یک بار عصبانیت او را خواهید دید.

 

طالع بینی هندی زن متولد اردیبهشت

    اگر بـه یک جلسه زنانه سرزده اید، مطمئن باشید رئیس جلسه حتما زن متولد اردیبهشت اسـت. زن متولد اردیبهشت، احتمالاً چند شیشه ترشی و یا مربا نیز بـه همراه دارد. می‌پرسید از کجا می دانم؟ خوب اگر ونوس را پدید آورنده خوبی‌ها، صاحب تجمل و تأمین کننده آذوقه بدانیم، زن متولد ثور را پیش رو داریم. زنان متولد اردیبهشت بـه راستی خانه دار هستند.آن‌ها نگران برچیده شدن ریشه‌هاي دایمی زندگی و مشغول ایجاد پایه محکمی برای آن هستند.

    ثبات بهترین واژه برای متولدین این برج اسـت. هرچیز بی‌ثبات و موقتی ولو بسیار کوچک، آن‌ها را دچار دلشوره می کند. از نظر او هر چیز ملموسی، فوق العاده اسـت. این نشانه در طالع بینی مادر زمین «اردیبهشت» کاملاً محسوس اسـت. یک زن واقعی متولد اردیبهشت همسر شاد یک کشاورز اسـت.روی زمین کشاورزی می کند و روز‌هاي زندگی اش را در هماهنگی کامل با طبیعت سپری می کند.

    زن متولد برج اردیبهشت لوند نیست، چون زندگی را خیلی کوتاه تر از این می‌پندارد کـه بخواهد عشوه‌گری کند و در مقابل می تواند بسیار ساده لوح و خجالتی باشد. او هیچ دلیلی نمی بیند کـه تا وقتی می تواند برای انجام یک کار ورجه ورجه و شیطنت کند، بنشیند و فس و فس کند. او می تواند خیلی آرام و وسوسه انگیز باشد. وقتی ازدواج می کند، همسر، منزل، آشپزخانه و فرزندانش بسیار مهم می شوند و بیشترین تلاشش را می کند تا همسر و مادری کامل باشد. از نظر او وفاداری یعنی همه ی چیز به همین دلیل از همسرش نیز انتظار دارد کـه مثل خود او وفادار باشد. او از رشک و حسد هم بی بهره نیست. از این دختر انتظار نداشته باشید کـه ببخشد و فراموش کند، چون در سرشت او نیست.او با خونسردی تصمیم می گیرد تا با کسی که بـه او بد کرده، هیچ کاری نداشته باشد و دلیل این خیلی ساده اسـت، چون این روش محافظه کارانه برای آن اسـت کـه در آینده مجددا از همان ناحیه آسیب نبیند.

    هم چون همتای مردش، وجود دیگران، به ویژه نزدیک ترین و عزیزترین فرد برایش عادی می شود. او سرد و بی روح نیست، اما احساساتش را به درستی بیان نمی کند.زن متولد اردیبهشت بسیار جذاب اسـت و گاهی نیز ژست اغراق‌ آمیزی به خود می گیرد. سیاره ونوس بـه آن‌ها صدای خوبی نیز بخشیده اسـت تا جایی که می توانند خواننده‌هاي معروفی شوند. از آنجا کـه زن متولد برج ثور مادر زمین اسـت می تواند مادری بسیار خوب برای فرزندانش باشد.

    او عاشق آن هاست. هیچ گاه آن‌ها را سرزنش نمی کند، در عوض خیلی بـه آن‌ها عشق می‌ورزد.زن متولد اردیبهشت می تواند اجازه ندهد بچه‌ ها خانه را ترک کنند و بال های شان را باز کنند و پرواز کنند. او از تنبیه بچه‌ ها پرهیز می کند و فقط بـه آن‌ها عشق می‌ورزد و این همان چیزی اسـت کـه او را یکی از گرم ترین و صمیمی‌ ترین نشانه‌ ها در آسمان فلکی ساخته اسـت.

 

منبع: پروتال اینترنتی پارس ناز