بسیاری از خانم ها حتی اگر پاهایی لاغر و باریک داشته باشند باز هم در پی شیوه هایی هستند که پاهای شان را باریک تر و لاغرتر نشان دهند. هر چند که به نظر من همه خوش تیپ هستیم و باید از هر آن چه که داریم شاکر باشیم اما خوب چه می شود کرد ما همه به نوعی تابع مد هستیم .

شما می توانید با انجام کارهایی ساده دیگران را دچار خطای باصره کنید و پاهای تان را کشیده و لاغر نشان دهید.

- مهم ترین کار این است که رنگ کفش تان باید هم رنگ پوست تان باشد به خصوص در تابستان که شلوار و جوراب نمی پوشید.

- اگر شلوار و یا جوراب می پوشید باید رنگ کفش و جوراب یا شلوارتان یکی باشد و اگر بالاتنه را هم هم رنگ بقیه کنید یکی دو سانت دیگر هم به طول پاهای تان اضافه خواهد شد.

- برای بلندتر نشان دادن پاها خط کمر برای دامن و شلوار بهتر است روی کمر باشد نه پایین تر. یعنی پوشیدن شلوارهای فاق کوتاه ممنوع است.

- پاهای برنزه لاغرتر از پاهای سفید به نظر می آیند. پس این کار را هم انجام دهید.

- همان طور که همه می دانید پوشیدن کفش های پاشنه بلند در لاغر و کشیده نشان دادن پاها اثری معجزه آسا دارد. البته همیشه نوع راحتش را انتخاب کنید تا به پاها و کمرتان صدمه نزند.

 

منبع: banovan.com